woensdag 29 augustus 2012

TGV

De tijd dat de TGV de beter gesitueerde reiziger exclusief comfort bood is duidelijk voorbij. De TGV is inmiddels van ons gewone mensen.  De trein van Lyon naar Brussel vertrok een vol kwartier te laat. Maar de meegebrachte kinderen, katten en kippen lieten reeds duidelijk van zich horen, waarna de babies natuurlijk niet konden achterblijven. Het reisgezelschap dat voor de vertraging zorgde omvatte een dertigtal buiten-formaat jongelieden voorzien van eveneens buiten-formaat koffers die in alle hoeken en gaten van de coupe gestouwd werden. Voor een deel niet voorzien van gereserveerde zitplaatsen legde men zich te ruste in het gangpad. Aangezien alle dames tegelijkertijd naar de toilet moesten vormde zich eveneens in het gangpad een permanente rij tussen en bovenop de daar rustenden. Bij ontstentenis van een airconditioning steeg rond 4 uur de temperatuur in de coupe naar de 40 graden. Wellicht door associatie met een sauna begon men zich in het gangpad steeds verder te ontkleden tot een toestand van zodanige ontbloting was bereikt dat een spontane orgie niet lang meer kon uitblijven die uiteraard door alle aanwezige blackberries direct op internet werd vastgelegd. Geen wonder dus dat niemand het bezwaarlijk vond dat de trein met ruim een uur vertraging in Brussel arriveerde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten