vrijdag 29 juni 2012

toch dankbaar voor ons ziektezorgstelsel

Het lijkt er op dat de Amerikanen eindelijk een min of meer normale ziektekostenverzekering krijgen zoals in de gehele beschaafde wereld gebruikelijk is. Als ze tenminste zo verstandig zijn om niet op Romney te stemmen want die heeft al beloofd dat gehate Obamacare weer af te schaffen.
Bij het volgen van de gigantische ophef die er nu al drie jaar over is gemaakt zijn mij twee dingen bijgebleven.
De stupiditeit van Rechts Amerika. Bijna iedereen die in de VS echt serieus ziek werd ging tot voor kort failliet of dood. En meestal allebei. Maar elke poging om wat aan te doen aan al die onverzekerden of onderverzekerden werd beschouwd als niet minder dan een Communistische Aanslag op de Vrijheid.
In Nederland is een behoorlijke ziekenzorg - bij alle onvolmaaktheid- vanzelfsprekend. Het was een schok weer eens te beseffen dat het niet een natuurlijk gegeven is maar uiteraard mensenwerk en wel degelijk een reden tot grote dankbaarheid.
Dankbaarheid ironisch genoeg aan de Duitse bezetters. Wikipedia:
In Nederland werd in 1941 naar Duits voorbeeld een verplichte ziekenfondsverzekering voor de mensen met een inkomen beneden de loongrens ingevoerd (ziekenfondsgrens). 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten