zondag 18 september 2011

Buitenlands beleid

Het Nederlandse volk is ooit, toen het er op aan kwam, zo verpletterend tekort geschoten dat ik wel begrijp dat wij met al die boter op ons kop Israel altijd blind zullen steunen - ook als dat land geleid wordt door extremistische reactionairen. Maar de manoeuvres van minister Rosenthal bieden een wel heel deerniswekkende aanblik.
Eigenlijk denk ik maar aan 2 ministers voor Buitenlandse Zaken zonder schaamte terug.
De principiele stellingname van de heer van der Stoel in Tsjechie (Charta) en Griekenland tijdens het kolonelsregime. En de excuses van Hans van Mierlo in Indonesie. En toegegeven: Minister Bot kon ook nog wel eens aardig voor de dag komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten