woensdag 14 september 2011

de aarde is een pannekoek

Ik meen mij levendig te herinneren dat mij op school is verteld dat de manschappen van Columbus elke avond in gebed verzonken uit vrees dat hun schip in het nachtelijk duister van de aarde zou varen.
Yglesias verwijst deze mythe helaas naar het rijk der fabelen.
Hij wijst erop dat de meeste zeevarende culturen onafhankelijk van elkaar ontdekt hebben dat de aarde ongeveer rond is, al duizenden jaren voor C. zijn tocht ondernam. Hetgeen mij van de Phoeniciers en de Ioniers bekend was maar ik nam aan dat die kennis in het vergeetboek was geraakt. Maar nee het schijnt dat Columbus vooral moeite had om steun te krijgen omdat zijn tegenstanders terecht beredeneerden dat Columbus de afstand tussen de westkust van Europa en de oostkust van China grotelijks onderschatte.
Toch kan dat van die biddende zeelieden desondanks best waar wezen.
De gouverneur van Texas en presidentskandidaat Perry heeft onlangs nog een grote Gebedsdag gehouden om regen af te smeken, terwijl toch iedereen kan weten dat regendansen niet helpen tegen klimaatsverandering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten