maandag 16 januari 2012

de heiligheid van moeder natuur

Bolivia gaat mensenrechten geven aan moeder aarde. Via Immasmartypants:

With the cooperation of politicians and grassroots organizations, Bolivia is set to pass the Law of Mother Earth which will grant nature the same rights and protections as humans. The piece of legislation, called la Ley de Derechos de la Madre Tierra, is intended to encourage a radical shift in conservation attitudes and actions, to enforce new control measures on industry, and to reduce environmental destruction.

The law redefines natural resources as blessings and confers the same rights to nature as to human beings, including: the right to life and to exist; the right to continue vital cycles and processes free from human alteration; the right to pure water and clean air; the right to balance; the right not to be polluted; and the right to not have cellular structure modified or genetically altered. Perhaps the most controversial point is the right "to not be affected by mega-infrastructure and development projects that affect the balance of ecosystems and the local inhabitant communities".


Dit ontroert mij.
Als men zich in de geindustrialiseerde landen al eens zorgen maakt over de klimaatverandering of de natuurwaarden komt men hoogstens tot de erkenning dat er eigenlijk nodig iets aan moet gebeuren maar helaas nu nog even niet. Want eerst moet de economie uit het slop of het past niet in energiebeleid of het is politiek niet haalbaar, als niet de rest van de wereld ook mee doet. Er is altijd wel een reden waarom alleen met veel lippendienst en mondjesmaat maatregelen in de marge kunnen worden genomen.
Al deze excuses zouden de Bolivianen ook moeiteloos en met meer recht van spreken kunnen aanvoeren want ze hebben nog een schat aan ongerepte natuur en ze zijn straatarm.  
Deze stap wordt dan ook niet ingegeven door politieke en economische overwegingen maar door religieuze intuities. Onder een dun laagje vernis van katholicisme leeft nog de oude indiaanse verering van Pachamama- moeder natuur zelf is heilig. 
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten