maandag 2 januari 2012

Internet als bron van kennis, hoop en vrijheid

Wij zijn het jaar enigszins apocalyptisch geeindigd met het aankondigen van het einde van de geschiedenis als kapitalistische hebzucht, religieuze kortzichtigheid en nationalistisch eigenbelang hun beloop zouden krijgen.
Laten we het nieuwe jaar hoopvol beginnen.
De menselijke vindingrijkheid heeft in de afgelopen decennia een wereldhistorisch volstrekt nieuw fenomeen voortgebracht dat die onvermijdelijk lijkende doemscenario's kan doorbreken. Internet en de diverse bijproducten ervan als zoekmachines en netwerken lijken minstens even revolutionair te gaan worden als de uitvinding van de boekdrukkunst. Of zijn dat eigenlijk nu al en niemand kan voorspellen wat  de komende jaren nog aan nieuwe vindingen gaan opleveren.
Geen originele gedachte natuurlijk. Het barst op het internet van de observaties als deze van Andrew Sullivan:  
The increasingly connected global consciousness, the awareness of how others live in the same moment as you subsist, the globalization of thought and interaction, the power of peer-to-peer communication: all these led to a shift in power from the top to the bottom.
Er is hoop als de geschiedenis niet langer alleen de wederwaardigheden van de machthebbers en onderdrukkers behelst maar ook de ongecensureerde belevenissen van alle mensen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten