zondag 29 januari 2012

oud papier

Het vinden van boeken bijvoorbeeld bij het vuilnis of de papierbak heeft zijn eigen charmes. Je komt eens iets tegen waar je zelf niet aan gedacht zou hebben. Je betreedt een bibliotheek of boekwinkel nu eenmaal onvermijdelijk met een zekere vooringenomenheid. Een gevonden boek draagt de noodzakelijkheid van het toeval met zich.
Ik was dan ook zeer content dat ik bij de papierbak een nog fris exemplaar van Tranen van de krokodil van Piet Vroon vond. Het handelt over de te snelle evolutie van onze hersenen - een onderwerp dat mij zeer interesseert. Dit boek was duidelijk voor mij bestemd.

Het boek opent om niet geheel duidelijke redenen met een wetenschapstheoretische beschouwing. Wij vernemen in wat krampachtig proza dat men in de wetenschap wil verklaren, voorspellen en beheersen. En dat men ook in de wetenschap kampt met vooringenomenheid en vooroordelen. Vervolgens vernemen wij dat er binnen de wetenschap verschillen van mening bestaan. Andermaal geen woord onwaar bij. Je kunt zelfs stellen dat de wetenschap juist door die meningsverschillen blijft groeien.
Maar dan krijgen wij voorbeelden van dergelijke meningsverschillen gepresenteerd. Zo bestaan er binnen de wetenschap verschillen van opvatting tussen astronomen en astrologen.
Pardon?! De voornaamste functie van wetenschapstheorie is nu juist om duidelijk te maken dat astrologie en aanverwante wartaal geen wetenschap is en waarom: kortom afgrenzing. Bij Vroon worden astronomie en astrologie als twee gelijkwaardige stromingen binnen de wetenschap op 1 hoop gegooid.
Dit is geen gewone blunder; het is een kolossale blunder; het Zwarte Gat onder de blunders.
Het is alsof iemand beweert dat er binnen de medische wetenschap verschil van mening bestaat tussen artsen en kwakzalvers. Maar wacht dat is nou precies het tweede voorbeeld dat wij van Vroon krijgen. Waarna hij afsluit met: "Wetenschappen bestaan veelal uit intellectuele circuits die elkaars theorieen en feiten niet of nauwelijks serieus nemen".Als je je probeert voor te stellen wat er in het brein van de auteur omging voel je je IQ voorgoed met 20 punten zakken.

Het is niet mogelijk daarna nog enige mededeling van deze Vroon serieus te nemen of te vertrouwen. Het boek gaat terug waar het vandaan kwam: het oud papier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten