zondag 16 oktober 2011

ontmoedigingsbeleid

De regering stelt met zorg vast dat er sprake is van een toenemend alcoholisme onder de bevolking.
Ook het zogenaamde coma-zuipen onder jongeren is voor de regering een punt van zorg. Daarom stelt de regering de volgende maatregelingen voor.
Slijterijen die zijn gevestigd binnen een afstand van 150 meter van een school zullen niet langer worden toegestaan.
Er komt een volledig verbod op alle alcoholhoudende dranken die meer dan 15% alcohol bevatten. De verkoop van whiskey, cognac en jenever wordt dus gestaakt aangezien deze dranken een bedreiging vormen voor de volksgezondheid.
De beroepsgroep van slijterijhouders heeft er in een protestbrief opgewezen dat jongeren met behulp van een scooter, fiets of zelfs te voet in staat zijn een afstand van 150 meter te overbruggen.
Tevens dat veel alholisten verslingerd zijn aan witte wijn en dat coma-zuipen meestal met het laagalcoholische bier plaatsvindt. Tevergeefs.

De vergelijking gaat natuurlijk mank. Alcohol richt werkelijk grote persoonlijke maatschappelijke schade aan. Van het verhoogde THC gehalte is jaarlijks hoogstens 1 dronken Franse touriste tijdelijk een beetje in de war.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten