zaterdag 19 november 2011

Levenseindekliniek

De Vereniging voor een vrijwillig levenseinde heeft het plan om een levenseindekliniek te openen.
Lezers van mijn opmerkingen over euthanasie onder de titels ""levenslang"" en "de Pilman komt langs" zullen begrijpen dat ik dit voornemen van harte ondersteun.
Zo niet de artsen. Die stuit het tegen de borst.
Althans volgens Metro nieuws; misschien niet de meest betrouwbare publicatie maar ik ga er nu maar gemakshalve vanuit dat hun weergave min of meer klopt.
Het doel van de kliniek is volgens de Vereniging om een alternatief te bieden aan mensen wier euthanasieverzoek door een arts is afgewezen. De directeur van de Vereniging heeft in dat verband gesteld dat veel euthanasieverzoeken niet worden ingewilligd omdat veel artsen "onkundig " zijn. Zoiets klinkt onder normale mensen al niet erg beleefd maar in kringen van de meest hierarchische en reactionaire beroepsgroep van ons land (hoewel daarin gelukkig in het laatste decennium enige verbetering is gekomen) is het natuurlijk niet minder dan heiligsschennis. Ik vermoed echter dat zij eigenlijk juist probeerde om beleefd te zijn door ''onkundig'' te zeggen om niet te hoeven zeggen dat veel artsen "de zaak moedwillig traineren of weigerachtig zijn omdat zij eigenlijk niet bereid zijn om er aan mee te werken".
En wat zijn dan zo al de bezwaren?
Een langdurige behandelrelatie is volgens KNMG cruciaal voor een arts om een goede afweging te maken bij een euthanasieverzoek. Tja waarom eigenlijk? De meeste specialisten zijn ook in staat om binnen enkele dagen over de noodzaak van een potentieel riskante operatie te beslissen op basis van de diagnose en de instemming van de patient -zonder eerst een langdurige band met hem op te bouwen.
Bovendien meent de hoogleraar ethiek van de VU dat in een dergelijke kliniek voornamelijk dokters zullen werken die een pro-euthanasie bias hebben. Ja dat mag je inderdaad hopen. Met deze verdachtmaking van bevooroordeeldheid op voorhand komt de aap wel uit de mouw. Komen die patienten misschien niet juist bij die klniek terecht om dat hun dokters een anti-euthanasie bias hebben? Die zelfde ethicus is trouwens ook van mening dat de euthanasiewet dient om de arts te beschermen en geen rechten geeft aan de patient.
Ja en dat is nou precies de reden waarom die kliniek nodig is. Die geeft namelijk de patient het recht op een onafhankelijke second opinion van een arts die geen last heeft van een anti-euthanasie-bias.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten